Boekpresentatie

Boekpresentatie Dochters van Mulan op 29 februari te Amsterdam

Korte toespraak van Bettine Vriesekoop op de presentatie van Dochters van Mulan, Hoe vrouwen China veranderen op vrijdag 29 februari jl  in café de Koe te Amsterdam

Vorige week zag ik op het internet een artikel in de NYT over vrouwen in China. Boven het artikel stond:

China’s modern economy: a retro push against women.

Zoiets als; China’s moderne economie drukt vrouwen terug. Zelfs geen vraagteken erbij.

Het artikel signaleert vooral een gebrek aan ambitie van vrouwen in China.

Mijn mond viel open.

Ik dacht terug aan het bronnenonderzoek dat ik in 2013 had gedaan met studenten aan de Universiteit van Tilburg in het kader van de Leonardostoel. Ons was juist opgevallen hoe hoog de ambities reiken van vrouwen in China.

Ik zocht in South China Morning Post (SCMP), een China kritisch volgende krant, op women and management en vond het volgende artikel:

 Mainland Chinese women top the world in holding senior business roles, survey shows.

Onderzoek toont aan: Chinese  vrouwen  bovenaan in  de top van de zakenwereld

Nu blijven vrouwen in China zeker langer dan mannen op de werkvloer plakken de spreekwoordelijke  sticky floor en natuurlijk is er een glazen plafond zeker in de politiek. Maar dat je constateert dat vrouwen   gebrek aan ambitie hebben, dat is onzin.

Goed, ik wist weer waarom ik dit boek heb willen maken. Ik wilde schrijven over wat er vandaag de dag  nu werkelijk speelt bij vrouwen in China.

Het begon allemaal een jaar of acht geleden toen ik in China zat voor NRC handelsblad.

Toen ik correspondent was, raakte ik al gefascineerd door de rol van de vrouw thuis, op het werk en in de samenleving. Erover schrijven kwam er niet van, want geen nieuwswaarde.

Blij toe bedenk ik me nu want zo heb ik mezelf heb gemotiveerd om voor dit boek vrijgevochten, kritische en bewuste vrouwen te interviewen  die laten zien dat het ook in China  anders kan en anders moet.

Hoewel de NYT een ongenuanceerd beeld schetst van de werkende vrouw in China  is het natuurlijk wel waar dat de Chinese vrouwen  nog  een lang weg hebben te gaan richting een gelijkwaardige positie in economie en samenleving, zeker op het gebied van de politiek en ook in de bestuursfuncties bij grote bedrijven.

Er is nog geen sprake van gelijke lonen, er is discriminatie op de werkvloer, huiselijk geweld en ook in de relatie heeft de vrouw nog veel te bevechten hoewel ze de macht heeft over de huishoudportemonnee.

De laatste twee decennia is er een seksuele revolutie op gang gekomen: one nightstands, samenwonen voor het huwelijk en abortus maken deel uit van het leven van jongeren.

De geschiedenis leert dat grote maatschappelijke veranderingen in China altijd van bovenaf door de machthebbers van het land zijn opgelegd.

Seksuologe Zhen Hongli, feministe Li Yinhe en feministe Ai Ke vertelden mij dat de overheid  wel seksuele voorlichting geeft, maar zich niet bemoeit met de ontwikkeling van de vrouwelijke seksualiteit.

In Chinese termen betekent dit dat de Chinese overheid vrouwen hierin dus vrij laat. Hoewel er overheidscampagnes zijn die er op gericht zijn vrouwen te stimuleren vooral te trouwen en hun familieverplichtingen na te komen.

Zhen Hongli en Ai Ke  zijn er zeker van dat de Chinese vrouw de familietradities en de man-vrouw-verhoudingen in China ingrijpend zullen veranderen. Zhen zei het zo: ‘Verantwoordelijkheid nemen en burgerzin ontwikkelen begint bij een gezonde seksuele ontwikkeling en een uitgebalanceerde man-vrouwverhouding.’

In de afgelopen jaren heb ik gezien dat zich in Peking een voorhoede vormt van vrouwen die emanciperen en de moed opbrengen om hun seksualiteit op te eisen.

Die heb ik geïnterviewd en geportretteerd tegen de achtergrond van de Chinese cultuur vanuit een vrouwelijk perspectief. Ik  heb mijn hoofdpersonen en het boek Dochters van Mulan genoemd.

Voordat  ik het eerste exemplaar uitreik, wil ik  een aantal mensen bedanken die aan het boek hebben meegewerkt.

En dat zijn Michelle Bot, Edith Vroon, Annemiek Peek en Marjolein Coppens. Marjolein was een van de Loenardostudenten. Zij spreekt uitstekend Chinees en is goed met cijfers. Zij heeft meegelezen en het manuscript van commentaar voorzien.

Verder wil ik Ted Badoux bedanken voor  het vertalen de gedichten en legendes die voorkomen in het boek.

Last but not least wil ik Paul Brandt bedanken. Paul is vorig jaar  zijn eigen uitgeverij begonnen  wat in deze tijd van crisis in het boekenvak ongelofelijk moedig is. Paul, dank dat je een boek over dit complexe onderwerp hebt willen uitgeven.

Ik hoop dat dit boek iets losmaakt in het bewustzijn van zijn lezers, niet als een baksteen die in het water valt en op de bodem in vergetelheid raakt, maar als  een kiezelsteen die straks over een vijver scheert en af en toe het water laat opspatten, als een effectvolle service in mijn en  China’s meest geliefde sport.

Zie en lees een sfeerreportage van Marga Miltenburg van ZijSpreekt:
BETTINE VRIESEKOOP EN HOE VROUWEN CHINA VERANDEREN
februari 15 138 SmallVoormalig correspondente voor de NRC in China, Bettine Vriesekoop liet zich door twee krijgshaftige vrouwen uit de zesde (Hua Mulan) en begin twintigste eeuw (Qui Jin) inspireren tot het schrijven van Dochters van Mulan. Hoe profileren vrouwen zich in het moderne China? Is de seksuele revolutie aan de huidige generatie vrouwen voorbijgegaan, of zijn de dochters van Mulan bezig China te veranderen? In Café de Koe in Amsterdam overhandigde Bettine het eerste exemplaar aan seksuologe Sanderijn van der Doef en ZijWasErbij.

februari 15 139 Small

Uitgever Paul Brandt verwelkomde het publiek: ‘Toen Bettine een paar jaar geleden opperde dat zij een boek wilde schrijven over Vrouwen in China, wisten zij en ik dat ze behoorlijk veel hooi op haar vork zou nemen. Zeker toen duidelijk was dat lezers alleen iets over Chinese vrouwen van nu zouden kunnen begrijpen als Bettine ook de geschiedenis van China zou meepakken, met onder meer de invloed van het taoïsme, boeddhisme en confucianisme. Blijf dicht bij jezelf was het advies. Aan de totstandkoming van dit boek, ging een prachtige worsteling vooraf, wat Bettine deed verzuchten: ‘Tsjonge zeg, dit is pas echt topsport’. Nu ligt er een uiterst boeiend en helder verhaal dat ons echt de ogen opent’.Bettine: ‘Ik wilde schrijven over wat er zich vandaag de dag werkelijk afspeelt bij vrouwen in China. Ik sprak vrijgevochten en kritische vrouwen, maar er is nog een lange weg te gaan, want er is nog geen sprake van gelijke kansen.

februari 15 151 SmallEr zijn grote maatschappelijke veranderingen aan de gang, waar de vrouwen wel een rol in moeten gaan spelen’.Sanderijn van der Doef, seksuologe, die sinds 2007 veelvuldig in China is: ‘Dochters van Mulan is een ontzettend mooi boek, dat voor een groot deel gaat over mijn onderwerp, de vrouwelijke seksualiteit. Chinese vrouwen zijn leergierig. Inspirerend aan hen is dat ze vooruitkijken en een positieve blik op de toekomst hebben. Bettine laat zien hoe Chinese vrouwen in snel tempo zich aan het ontwikkelen zijn, o.a. door hun seksualiteit te ontdekken. Het was voor mij een feest om dit boek te lezen’.

Elsbeth Etty in NRC: ‘Vriesekoop slaagt erin Chinese meisjes en vrouwen uit diverse lagen van de bevolking aan het praten te krijgen over seksualiteit, huwelijk, prostitie, plastische chirurgie en familiepolitiek. Zij laat zien dat de Chinese vrouw nog steeds worstelt met de op het confucianisme gebaseerde sekseverhoudingen. Er is voor- en achteruitgang: een voorhoede eist seksuele zelfbeschikking en emancipatie, maar vrouwen die als ontwortelde migranten in de steden belanden zijn slachtoffer van uitbuiting en prostitutie’.

Vriesekoop is ‘de belangrijkste speler (m/v) die de NTTB heeft voortgebracht’, aldus de Nederlandse Tafeltennis Bond op hun site. ‘Ze komt met een nieuw juweeltje: Dochters van Mulan’.

Een impressie van de uitreiking in het sfeervolle, maar donkere café. De foto’s zijn met een smartphone gemaakt en dat is te zien 😉

februari 15 144 Small februari 15 141 Small februari 15 154 Small
‘Ik was benieuwd naar hoever de ambities reikten van vrouwen in China’ Vrienden, bekenden, relaties in café de Koe aan de Marnixstraat in Amsterdam Sanderijn van der Doef: ‘Ik heb het boek aan een stuk door gelezen’
februari 15 156 Small februari 15 157 Small februari 15 162 Small
Een bekend gegeven bij boekpresentaties: In de rij voor de signeersessie Oud-studentes van Bettine: Stephanie Klatte, werkt nu in de marketing en Barbara Roelofs, social media China-expert Henk Schulte Nordholt en partner met Jan van der Putten (oud-correspondent in China)
februari 15 163 Small februari 15 164 Small februari 15 165 Small
Marlous Lazal (Boeddhistische Omroep), Hanne Dijkstra (OBA-live) en George Schouten, filmmaker Laetitia Schoofs (Boeddhistische Omroep) en Tamara Vuurmans, documentairemaakster Wil Wurtz (‘de man van Sanderijn’ en expert CRM/klantrelaties) en Alje Kamphuis (schrijver  biografie Bettine)
februari 15 167 Small februari 15 168 Small februari 15 169 Small
Lilian Kranenburg (China Moves) enOlenka van Ardenne (advocaat) Jacqueline Ansem (taichi-lerares) en Sanderijn van der Doef (Rutgerswpf) Jan en Anne Dankers, organisatoren projecten in China
februari 15 160 Small februari 15 159 Small februari 15 174 Small
Bettine met oud-studenten tijdens haar gasthoogleraarschap aan de Universiteit Tilburg Vijf van de acht masterstudenten die met Bettine de emancipatie van vrouwen in China onderzochten ZijSpreekt met de auteur: ‘Als opmaat naar een mooie samenwerking’

Dochters van Mulan. Hoe vrouwen China veranderen kost € 17,50. Informatie bij Uitgevervij Brandt.

Bettine Vriesekoop boeken voor een boeiende lezing? Vul dan het contactformulier in van ZijSpreekt of bel direct naar 06-53148796.

Marga Miltenburg
28 februari 2015